Petiția nr. 0051/2019, adresată de Elitsa Vasileva, de cetățenie bulgară, privind presupusa încălcare de către Bulgaria a Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii  
Date privind petiția  

0051/2019

Rezumatul titlului: Petiția nr. 0051/2019, adresată de Elitsa Vasileva, de cetățenie bulgară, privind presupusa încălcare de către Bulgaria a Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

Numărul petiției: 0051/2019

Subiecte: Drepturile consumatorilor,  Servicii financiare

Țară: Bulgaria

Date privind petiționarul  

Nume: Елица Василева

Rezumatul petiției  

Petiționara reclamă neconformitatea legislației bulgare cu Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Potrivit petiționarei, procedurile judiciare bulgare în temeiul articolul 417 din Codul de procedură civilă al Bulgariei nu îndeplinesc cerințele stabilite în Directivă și încalcă dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, astfel cum este prevăzut în Carta drepturilor fundamentale.Related information