Petiția nr. 0202/2019, adresată de W.D., de cetățenie germană, privind discriminarea cetățenilor germani în legătură cu Directiva 2004/38/CE privind libera circulație  
Date privind petiția  

0202/2019

Rezumatul titlului: Petiția nr. 0202/2019, adresată de W.D., de cetățenie germană, privind discriminarea cetățenilor germani în legătură cu Directiva 2004/38/CE privind libera circulație

Numărul petiției: 0202/2019

Subiecte: Piața internă - libera circulație a persoanelor

Țară: Germania

Date privind petiționarul  

Nume: E. P.

Rezumatul petiției  

În conformitate cu Directiva privind libera circulație, toți membrii familiei beneficiază de dreptul de intrare și de ședere în fiecare stat membru al UE în afara țării lor de origine. Directiva este pusă în aplicare în Germania în temeiul legii privind reședința. Petiționarul solicită ca dispozițiile acesteia să fie extinse și la cetățenii germani, asigurându-se că aceștia nu sunt tratați mai puțin favorabil decât alți cetățeni ai UE în ceea ce privește reîntregirea familiei.