Petiția nr. 0216/2019, adresată de F.C.R., de cetățenie spaniolă, privind legăturile feroviare slabe din provincia Almeria  
Date privind petiția  

0216/2019

Rezumatul titlului: Petiția nr. 0216/2019, adresată de F.C.R., de cetățenie spaniolă, privind legăturile feroviare slabe din provincia Almeria

Numărul petiției: 0216/2019

Subiecte: Fraudă și corupție

Țară: Spania

Date privind petiționarul  

Nume: F. C.

Rezumatul petiției  

Petiționarul își exprimă nemulțumirea cu privire la legăturile feroviare slabe ale provinciei Almeria atât cu restul Andaluziei, cât și cu orașul Madrid. Petiționarul reclamă ritmul lent în care își desfășoară activitatea administrația centrală și regională și se plânge instituțiilor europene cu privire evoluția lentă a lucrărilor la coridorul mediteraneean. Petiționarul solicită un coridor intermodal fiabil, competitiv și rentabil pentru transportul mărfurilor și al pasagerilor pentru a atrage întreprinderile, investiții și operațiuni de logistică, afirmând că acest itinerar este strategic pentru vestul Andaluziei și pentru conexiunile dintre Peninsula Iberică cu restul Europei. Petiționarul solicită să se efectueze un audit al întrebuințării iraționale a fondurilor UE pentru infrastructura care urmează să fie auditată și să se acorde prioritate rețelei centrale transeuropene de transport (TEN-T).