Petiția nr. 0258/2018, adresată de Emeline Colledani, de cetățenie franceză, privind pescuitul cu impulsuri electrice în Marea Nordului, Țările de Jos  
Date privind petiția  

0258/2018

Rezumatul titlului: Petiția nr. 0258/2018, adresată de Emeline Colledani, de cetățenie franceză, privind pescuitul cu impulsuri electrice în Marea Nordului, Țările de Jos

Numărul petiției: 0258/2018

Subiecte: Pescuit și afaceri maritime

Țară: Țările de Jos

Date privind petiționarul  

Nume: Emeline Colledani

Rezumatul petiției  

Petiționara reclamă efectele dăunătoare ale pescuitului cu impulsuri electrice, care utilizează cabluri pentru a transmite impulsuri electrice pe fundul mării și a „buimăci” peștii, dirijându-i mai ușor către plasele pescarilor. Pescuitul cu electricitate a fost interzis în UE din 1998, dar în 2007 s-a făcut o excepție pentru pescuitul cu impulsuri electrice. Petiționara arată că 28 % din flota neerlandeză este echipată cu sisteme de impulsuri electrice, depășind cotele UE și cauzând o concurență neloială pe piața internă a UE, deoarece le permite pescarilor neerlandezi să își înmulțească captura ușor și constant. În opinia petiționarei, această metodă intensivă de pescuit contravine principiului sensibilității animale și necesității de a proteja calitatea vieții peștilor, astfel cum este consacrată în articolele 11 și 13 din TFUE, deoarece le provoacă grave suferințe peștilor în momentul uciderii și afectează fără discriminare celelalte specii prezente pe fundul mării, punând în pericol întregul ecosistem marin. Petiționara solicită Parlamentului European să instituie o interdicție completă la nivelul UE a acestei metode de pescuit și să promoveze o legislație mai bună în domeniul bunăstării animalelor.