Petiția nr. 0298/2019, adresată de D. K., de cetățenie greacă, privind încălcarea legislației UE în domeniul mediului și solicitarea opririi tuturor lucrărilor și a depozitării deșeurilor la depozitul de deșeuri Mavro Vouno din Grammatiko  
Date privind petiția  

0298/2019

Rezumatul titlului: Petiția nr. 0298/2019, adresată de D. K., de cetățenie greacă, privind încălcarea legislației UE în domeniul mediului și solicitarea opririi tuturor lucrărilor și a depozitării deșeurilor la depozitul de deșeuri Mavro Vouno din Grammatiko

Numărul petiției: 0298/2019

Subiecte: Mediul - deșeurile

Țară: Grecia

Date privind petiționarul  

Nume: E. P.

Rezumatul petiției  

Petiționarul a prezentat deja observații în legătură cu petiția nr. 0573/2011, care a fost discutată în comisie la 21.3.2018 și regretă, în acest sens, faptul că regiunea Attika nu a respectat solicitarea comisiei de a se efectua o nouă evaluare a impactului asupra mediului.Petiționarul invocă, în special, o încălcare a Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică de către autoritățile elene, și anume incapacitatea de a proteja situl marin din rețeaua Natura 2000 din imediata apropiere a estuarului unui curs de apă existent care traversează depozitul de deșeuri.