Petiția nr. 0344/2019, adresată de M.G., de cetățenie poloneză, privind presupusa încălcare a Legii privind creșterea și reproducerea animalelor de fermă și a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 al Comisiei  
Date privind petiția  

0344/2019

Rezumatul titlului: Petiția nr. 0344/2019, adresată de M.G., de cetățenie poloneză, privind presupusa încălcare a Legii privind creșterea și reproducerea animalelor de fermă și a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 al Comisiei

Numărul petiției: 0344/2019

Subiecte: Agricultură

Țară: Polonia

Date privind petiționarul  

Nume: M. G.

Rezumatul petiției  

Petiționarul obiectează împotriva membrilor consiliului de administrație al unei organizații autonome care răspunde, printre altele, de ținerea registrelor genealogice și a sistemelor informatice în scopul înregistrării datelor, în ceea ce privește presupusa nerespectare a legislației din 29 iunie 2007 privind organizarea creșterii și reproducerii animalelor de fermă și a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 al Comisiei, declarând, în perioada 2014-2016, anumite categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în conformitate cu articolele 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Printre problemele ridicate de petiționar se numără faptul că înscrierea în registrul genealogic a fost condiționată de obținerea unui certificat genealogic (care să ateste originea animalului), contra cost, și că crescătorii de porci ar fi fost obligați să obțină certificate genealogice fără a depune o cerere de certificat de crescător. Petiționarul susține, de asemenea, că sistemul de eliberare a certificatelor (legat de plata unei sume la bugetul de stat) era contrar articolului 27 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 702/2014 al Comisiei.