Petiția nr. 0407/2019, adresată de Christoph Klein, de cetățenie germană, privind neaplicarea hotărârilor CJUE și a legislației UE aplicabile  
Date privind petiția  

0407/2019

Rezumatul titlului: Petiția nr. 0407/2019, adresată de Christoph Klein, de cetățenie germană, privind neaplicarea hotărârilor CJUE și a legislației UE aplicabile

Numărul petiției: 0407/2019

Subiecte: Concurență

Țară: Uniunea Europeană

Date privind petiționarul  

Nume: Christoph Klein

Rezumatul petiției  

Petiționarul face trimitere la rezoluția din 19 ianuarie 2011 (B7-0026/2011), prin care Parlamentul European a invitat Comisia să finalizeze procedura de salvgardare inițiată de Germania în temeiul articolului 8 din Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale în ceea ce privește dispozitivul medical cu marcaj CE „Inhaler Broncho Air”. În ciuda faptului că au fost emise o serie de hotărâri cu forță juridică, Comisia a continuat să ignore rezoluția. În ultimii 20 ani, produsul a fost interzis pe piață. În opinia petiționarului, Comisia a încălcat constant legislația UE. Petiționarul nu a avut nicio posibilitate de a-și revendica drepturile care îi revin în temeiul legislației UE.