Petiția nr. 0540/2019, adresată de Thomas Bublitz, de cetățenie germană, în numele Asociației federale germane a clinicilor private (Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.), privind transpunerea Directivei privind taxa pe valoarea adăugată în legislația germană  
Date privind petiția  

0540/2019

Rezumatul titlului: Petiția nr. 0540/2019, adresată de Thomas Bublitz, de cetățenie germană, în numele Asociației federale germane a clinicilor private (Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V.), privind transpunerea Directivei privind taxa pe valoarea adăugată în legislația germană

Numărul petiției: 0540/2019

Subiecte: Piața internă,  Impozitare

Țară: Germania

Denumirea asociației: Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.

Date privind petiționarul  

Nume: Thomas Bublitz

Rezumatul petiției  

Petiționarul scrie faptul că clinicile private care dețin o licență în temeiul articolul 30 din Codul sectorial, dar care nu sunt incluse într-un plan federal al spitalelor de stat, în temeiul articolul 108 din Codul muncii, beneficiază de un regim de TVA diferit față de spitalele incluse într-un plan al spitalelor, deși oferă aceleași atât de necesare servicii medicale. El roagă Parlamentul European să ceară modificarea legislației germane pentru a transpune în legislația națională privind impozitul pe cifra de afaceri principiul neutralității fiscale, consacrat în Directiva TVA.