Petiția nr. 0823/2018, adresată de A.S., de cetățenie poloneză, privind o presupusă încălcare a legislației UE în materie de mediu ca urmare a construirii unui drum expres printr-un sit Natura 2000  
Date privind petiția  

0823/2018

Rezumatul titlului: Petiția nr. 0823/2018, adresată de A.S., de cetățenie poloneză, privind o presupusă încălcare a legislației UE în materie de mediu ca urmare a construirii unui drum expres printr-un sit Natura 2000

Numărul petiției: 0823/2018

Subiecte: Mediul - evaluarea impactului,  Mediu

Țară: Polonia

Date privind petiționarul  

Nume: E. P.

Rezumatul petiției  

Petiționarul și alți locuitori dintr-o comună aflată în valea râului Bobrza informează cu privire la o posibilă încălcare a normelor care reglementează procedura de autorizare a construcției drumului expres S-74, care trece printr-un sit Natura 2000. Autorizația de mediu pentru proiect a fost redactată pe baza unui raport privind evaluarea impactului asupra mediului care includea șase variante diferite ale traseului. În cele din urmă, la presiunea publicului, directorul regional pentru protecția mediului a ales varianta care circulă prin zona protejată a râului Bobrza, inclusiv prin habitatele unor specii protejate de animale și păsări. În plus, petiționarii susțin că proiectul ar putea dăuna mediului înconjurător și ar putea duce la creșterea nivelului de zgomot și al emisiilor de gaze de eșapament.