Petiția nr. 1069/2019, adresată de Eve Fink, de cetățenie estoniană, în numele ONG-ului „Eesti Roheline Liikumine”, privind o presupusă încălcare a Directivei privind apa în gestionarea lacului Ülemiste (Estonia)  
Date privind petiția  

1069/2019

Rezumatul titlului: Petiția nr. 1069/2019, adresată de Eve Fink, de cetățenie estoniană, în numele ONG-ului „Eesti Roheline Liikumine”, privind o presupusă încălcare a Directivei privind apa în gestionarea lacului Ülemiste (Estonia)

Numărul petiției: 1069/2019

Subiecte: Mediul - poluarea,  Mediu,  Mediul - apa,  Mediul - protecția și conservarea,  Sănătate

Țară: Estonia

Denumirea asociației: mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine (registrikood 80001670)

Date privind petiționarul  

Nume: Eve Fink

Rezumatul petiției  

Petiționara afirmă că lacul Ülemiste furnizează apă potabilă locuitorilor din capitala estoniană, Tallinn, și din imediata sa vecinătate. Lacul superior este zonă protejată, în conformitate cu Directiva privind apa. În temeiul articolului 28 alineatul (5) din Legea apelor din Estonia, este permis să se reducă o porțiune a zonei de protecție sanitară a Lacului Ülemiste în cazul unei activități de construcție pe maluri destinată captării apei potabile. Acest lucru va periclita singura rezervă de apă din regiune și, eventual, calitatea apei potabile. Petiționara este de părere că Legea apelor din Estonia încalcă Directiva 2000/60/CE privind apa și Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, precum și articolele 191-193 din TFUE. Petiționara reamintește că statelor membre li se permite să adopte măsuri de protecție mai stricte în ceea ce privește resursele de apă. Cu toate acestea, în cazul de față, Estonia dă dovadă de relaxarea legislației privind apa potabilă, în comparație cu standardele UE de reglementare în domeniu.