Petiția nr. 1095/2019, adresată de C.M.C., de cetățenie spaniolă, privind încălcarea drepturilor omului în cazul activiștilor pașnici din Cuba  
Date privind petiția  

1095/2019

Rezumatul titlului: Petiția nr. 1095/2019, adresată de C.M.C., de cetățenie spaniolă, privind încălcarea drepturilor omului în cazul activiștilor pașnici din Cuba

Numărul petiției: 1095/2019

Subiecte: Relații externe

Țară: Cuba

Date privind petiționarul  

Nume: C. R.

Rezumatul petiției  

Petiționarul susține că drepturile activiștilor pașnici pentru drepturile omului sunt încălcate în mod repetat în Cuba. Petiționarul relatează că José Daniel Ferrer García (coordonator general al Uniunii Patriotice din Cuba, UNPACU), un membru al opoziției, a fost scos cu forța din locuința sa la 1 octombrie 2019. Acesta mai subliniază că, potrivit unui raport al Observatorului cubanez al drepturilor omului, există în prezent 119 de prizonieri politici și că, în septembrie 2019, au fost făcute aproximativ 481 de arestări arbitrare ale opozanților guvernului care au protestat în mod pașnic. Petiționarul solicită aplicarea articolului 85 alineatul (2) din „Acordul de dialog UE-Cuba” și luarea de măsuri preventive pentru a proteja integritatea și demnitatea celor expuși riscului.