Petiția nr. 1099/2018, adresată de Józef Drzazgowski, de cetățenie poloneză, însoțită de 531 de semnături, privind dezastrul ecologic cauzat de exploatarea de suprafață a cărbunelui în estul regiunii Wielkopolska  
Date privind petiția  

1099/2018

Rezumatul titlului: Petiția nr. 1099/2018, adresată de Józef Drzazgowski, de cetățenie poloneză, însoțită de 531 de semnături, privind dezastrul ecologic cauzat de exploatarea de suprafață a cărbunelui în estul regiunii Wielkopolska

Numărul petiției: 1099/2018

Subiecte: Mediu

Țară: Polonia

Date privind petiționarul  

Nume: Józef Drzazgowski

Rezumatul petiției  

Petiționarul reprezintă locuitorii din comunele de la granița dintre Wielkopolska și Kujawy, care au avertizat cu privire la amenințarea la adresa mediului ca urmare a exploatării minelor de lignit din regiune de mai bine de 10 ani. În 2008, Comisiei i-a fost transmisă o plângere cu privire la o evaluare a impactului realizată în mod necorespunzător. Guvernul polonez nu a dat curs solicitărilor de respectare a reglementărilor în domeniul mediului, de exemplu în cazul Lacului Goplo; una dintre mine funcționează fără autorizații de apă valabile, iar minele active au un impact negativ din ce în ce mai mare asupra mediului. Condițiile hidrologice, resursele de apă și calitatea apei se deteriorează, în timp ce numeroase zone protejate „Natura 2000”, specii și habitate valoroase protejate prin Directivele „Păsări” și „Habitate” sunt amenințate. Seceta și poluarea cu metale grele nu sunt singurele efecte ale acestei exploatații ample de lignit. În plus, în pofida protestelor comunităților, exploatarea minieră de lignit continuă să fie o prioritate pentru guvernul polonez, în ciuda daunelor și pierderilor cauzate cetățenilor și mediului, iar programele de amenajare a teritoriului elaborate de autoritățile locale și centrale reduc rolul și capacitatea comunităților locale de a participa la procesul decizional în domeniul amenajării teritoriului și al activităților miniere din regiune.