Petiția nr. 1119/2018, adresată de G.L., de cetățenie italiană, în numele asociației Science for Democracy, privind finanțarea de către UE a cercetării în domeniul geneticii umane  
Date privind petiția  

1119/2018

Rezumatul titlului: Petiția nr. 1119/2018, adresată de G.L., de cetățenie italiană, în numele asociației Science for Democracy, privind finanțarea de către UE a cercetării în domeniul geneticii umane

Numărul petiției: 1119/2018

Subiecte: Cercetare și inovare

Țară: Uniunea Europeană

Denumirea asociației: Science for Democracy

Date privind petiționarul  

Nume: V. F.

Rezumatul petiției  

Petiționarul își exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că propunerea Comisiei pentru Orizont Europa, programul pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, exclude cercetarea în domeniul geneticii umane ca neeligibilă pentru finanțare. Petiționarul susține că această abordare nu protejează și nu promovează progresul științific în tratarea bolilor grave, în conformitate cu drepturile fundamentale ale omului, prin excluderea de la finanțare a activităților de cercetare care au potențialul de a conduce la prevenirea sau tratarea unor astfel de afecțiuni genetice grave.