Petiția nr. 1165/2019, adresată de Alfredo Campos García, de cetățenie spaniolă, în numele MUN2 și al Asociației hispano-turce, privind prelucrarea cererilor de azil depuse de cetățeni turci în Spania  
Date privind petiția  

1165/2019

Rezumatul titlului: Petiția nr. 1165/2019, adresată de Alfredo Campos García, de cetățenie spaniolă, în numele MUN2 și al Asociației hispano-turce, privind prelucrarea cererilor de azil depuse de cetățeni turci în Spania

Numărul petiției: 1165/2019

Subiecte: Afaceri constituționale,  Drepturi fundamentale,  Azil

Țară: Spania

Denumirea asociației: MUN2 , ASOCIACION HISPANO TURCA

Date privind petiționarul  

Nume: Alfredo Campos Garcia

Rezumatul petiției  

Petiționarul denunță o încălcare a legislației UE de către Spania, identificând o serie de nereguli în aplicarea legislației comunitare privind protecția internațională. Petiționarul subliniază că procedurile de examinare a cererilor de protecție internațională durează mai mult de 24 luni. El indică, de asemenea, că sistemul de gestionare a programărilor anterioare, accesibil prin intermediul sistemului de administrație publică online, afișează în mod constant un mesaj că „în acest moment nu sunt disponibile programări” atunci când solicitanții încearcă să facă o programare pentru a-și reînnoi documentația, ceea ce, în opinia petiționarului, încalcă flagrant obligațiile privind documentația solicitanților care solicită protecție internațională. Această prăbușire a sistemului de gestionare a programărilor are un efect extrem de dăunător asupra posibilității de exercitare a dreptului la muncă, întrucât solicitanții de protecție internațională nu își pot reînnoi documentele în timp util și, prin urmare, nu își pot asigura subzistența prin mijloace proprii, rămân dependenți de sistemul public de primire a solicitanților de protecție internațională. Petiționarul denunță, de asemenea, numărul insuficient de angajați ai Birourilor pentru azil și refugiați din Spania. În cele din urmă, el se plânge de faptul că Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale și Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională, care ar fi trebuit să fie transpusă înainte de iulie 2015, nu au fost încă transpuse corect de către autoritățile spaniole.