Petiția nr. 1211/2018, adresată de R.C. și M.R., reprezentanți legali, de cetățenie italiană, în numele Asociației funcționarilor italieni din cadrul Oficiului European de Brevete, însoțită de 26 de semnături, privind transferul contribuțiilor plătite la sistemul de pensii din Italia către Eurocontrol și Oficiul European de Brevete  
Date privind petiția  

1211/2018

Rezumatul titlului: Petiția nr. 1211/2018, adresată de R.C. și M.R., reprezentanți legali, de cetățenie italiană, în numele Asociației funcționarilor italieni din cadrul Oficiului European de Brevete, însoțită de 26 de semnături, privind transferul contribuțiilor plătite la sistemul de pensii din Italia către Eurocontrol și Oficiul European de Brevete

Numărul petiției: 1211/2018

Subiecte: Piața internă,  Pensii

Țară: Italia,  Uniunea Europeană

Date privind petiționarul  

Nume: E. P.

Rezumatul petiției  

Petiționarii prezintă o petiție colectivă privind protecția drepturilor de pensie ale clienților lor, 26 de funcționari publici internaționali care lucrează, în prezent, pentru Eurocontrol și Oficiul European de Brevete. Toți sunt cetățeni italieni care au lucrat în Italia și în UE înainte de a adera la aceste organizații internaționale. Având în vedere că nu există niciun acord între Italia și Eurocontrol sau Oficiul European de Brevete care să prevadă transferul drepturilor de pensie sau o agregare a contribuțiilor în vederea dobândirii dreptului la o pensie unică, cetățenii italieni în cauză pot pierde contribuțiile plătite în Italia, deoarece se pare că legislația italiană nu prevede rambursarea acestora. Petiționarii invocă: o serie de articole din tratate (9, 20, 45, 145, 146, 147 și 151 din TFUE) și din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (15 și 34), preambulurile la Directiva 2004/58/CE privind libera circulație a lucrătorilor și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene, precum și alte documente elaborate de Comisie [(COM(2012)0153) privind dimensiunea externă a coordonării securității sociale în UE] și de Parlament (Rezoluția din 25 octombrie 2011 privind promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul UE, în special punctele 27 și 33) și, nu în ultimul rând, hotărârea CJUE din 4 iulie 2013 în cauza C-233/12, Gardella/INPS.Petiționarii solicită Parlamentului să pună capăt acestei discriminări în ceea ce privește accesul la drepturile de pensie, astfel încât contribuțiile plătite în țara de origine să poată fi cumulate cu cele plătite organizațiilor internaționale menționate mai sus. Petiționarii solicită, de asemenea, ca această problemă să facă obiectul unei rezoluții a Parlamentului European.Related information