Petiția nr. 1305/2019, adresată de Ruth Kropshofer, de cetățenie austriacă, în numele Platformei politice independente pentru conservarea pădurii din apropierea instalațiilor sportive Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching), privind presupusa încălcare a Convenției de la Aarhus în legătură cu modificările aduse planului de amenajare a teritoriului în Pasching (Austria)  
Date privind petiția  

1305/2019

Rezumatul titlului: Petiția nr. 1305/2019, adresată de Ruth Kropshofer, de cetățenie austriacă, în numele Platformei politice independente pentru conservarea pădurii din apropierea instalațiilor sportive Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching), privind presupusa încălcare a Convenției de la Aarhus în legătură cu modificările aduse planului de amenajare a teritoriului în Pasching (Austria)

Numărul petiției: 1305/2019

Subiecte: Mediul - protecția și conservarea

Țară: Austria

Denumirea asociației: Überparteiliche Plattform für den Erhalt der Waldfläche bei der Raiffeisen Arena (Waldstadion Pasching)

Date privind petiționarul  

Nume: Ruth Kropshofer

Rezumatul petiției  

În opinia petiționarei, Comisia nu insistă pe deplin asupra punerii în aplicare a Convenției de la Aarhus în Austria. Ea afirmă că a depus o plângere împotriva unei modificări prevăzute în amenajarea teritoriului. Cu toate acestea, ea spune că legea privind amenajarea teritoriului din Austria Superioară nu permite controlul jurisdicțional al schimbării destinației terenului; totuși, potrivit petiționarei, articolul 9 alineatul (3) din Convenția de la Aarhus impune un control jurisdicțional al deciziilor relevante privind mediul, cum ar fi schimbarea destinației terenului. Petiționara afirmă că, deși Austria a formulat o rezervă împotriva punerii în aplicare a articolului 9 alineatul (3), Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat într-o hotărâre că statele membre sunt libere să stabilească modalitățile de exercitare a unei căi de atac administrative sau judiciare, garantând totuși că publicul interesat are acces la o astfel de procedură. Petiționara solicită să se ia măsuri pentru a se asigura că, în ceea ce privește procedurile de amenajare a teritoriului, Convenția de la Aarhus este pusă în aplicare în conformitate cu dreptul UE.