Petícia č. 0018/2019, ktorú predkladá Eleonora Stancato, talianska štátna príslušníčka, o zrušení DPH vo výške 22 % na plienky a sanitárne potreby  
Údaje o petícii  

0018/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 0018/2019, ktorú predkladá Eleonora Stancato, talianska štátna príslušníčka, o zrušení DPH vo výške 22 % na plienky a sanitárne potreby

Číslo petície: 0018/2019

Témy: Hospodárske a menové veci,  Dane

Krajina: Taliansko

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: Eleonora Stancato

Zhrnutie petície  

Predkladateľku petície znepokojuje, že pre obrúsky a plienky bola stanovená najvyššia DPH, t. j. 22 %, ako keby to bol luxusný tovar. Poukazuje takisto na to, že iné výrobky, ako žiletky a hľuzovky, ktoré sú považované za základný tovar, majú DPH vo výške 5 %. To by mohlo vytvoriť diskrimináciu voči ženám, starším ľuďom, deťom, zdravotne postihnutým osobám a ľuďom, ktorí sú chudobnejší. Predkladateľka petície preto žiada Európsku úniu, aby požiadala Taliansko o zrušenie alebo zníženie DPH na tieto výrobky.