Petícia č. 0050/2020, ktorú predkladá B. R., nemecká štátna príslušníčka, o ochrane zvierat  
Údaje o petícii  

0050/2020

Názov zhrnutia: Petícia č. 0050/2020, ktorú predkladá B. R., nemecká štátna príslušníčka, o ochrane zvierat

Číslo petície: 0050/2020

Témy: Dobré životné podmienky zvierat

Krajina: Európska únia,  Nemecko

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: E. P.

Zhrnutie petície  

Predkladateľka petície požaduje zákaz dovozu divo žijúcich plazov, vtákov a cicavcov do EÚ. Požaduje tiež povinnú kastráciu mačiek a psov v EÚ. Predkladateľka petície tvrdí, že ľudia svoje zvieratá často opúšťajú, čo vedie k preplneným zvieracím útulkom.