Petícia č. 0071/2019, ktorú predkladá Alfonso Rubio Navarro, španielsky štátny príslušník, o právach pracovníkov po brexite  
Údaje o petícii  

0071/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 0071/2019, ktorú predkladá Alfonso Rubio Navarro, španielsky štátny príslušník, o právach pracovníkov po brexite

Číslo petície: 0071/2019

Témy: Zamestnanosť

Krajina: Španielsko

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: Alfonso Rubio Navarro

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície je znepokojený situáciou španielskych občanov pracujúcich ako zdravotníci v štátnych nemocniciach v Spojenom kráľovstve, ktorá môže nastať po brexite. Zaujíma ho, či skúsenosti, ktoré títo občania nadobudli v Spojenom kráľovstve, španielske verejné orgány uznajú a zohľadnia ako súčasť životopisu pri uchádzaní sa o zamestnanie v zdravotníckom systéme v Španielsku.