Petícia č. 0084/2018, ktorú predkladá Marian Tănase, rumunský štátny príslušník, o kontroverzných zmenách právnych predpisov upravujúcich súdnictvo v Rumunsku  
Údaje o petícii  

0084/2018

Názov zhrnutia: Petícia č. 0084/2018, ktorú predkladá Marian Tănase, rumunský štátny príslušník, o kontroverzných zmenách právnych predpisov upravujúcich súdnictvo v Rumunsku

Číslo petície: 0084/2018

Témy: Spravodlivosť

Krajina: Rumunsko

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: Marian Tanase

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície vyjadruje znepokojenie v súvislosti s navrhovanými zmenami troch podstatných zákonov upravujúcich rumunské súdnictvo: zákona č. 304/2004 o organizácii súdnictva, zákona č. 303/2004 o postavení sudcov a prokurátorov a zákona č. 317/2004 o najvyššej sudcovskej rade. Tvrdí, že návrhy zákonov vážne ohrozujú nezávislosť súdnictva a neslúžia záujmom občanov a krajiny, ale namiesto toho sú zamerané na ochranu skorumpovaných vysoko postavených politikov.Related information