Petícia č. 0098/2019, ktorú predkladá S. M., bulharský štátny príslušník, v mene Stefi-Trans, s 13 podpismi, o kontrolách odpočinku zamestnancov bulharskej dopravnej spoločnosti, ktoré vykonávajú francúzske orgány  
Údaje o petícii  

0098/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 0098/2019, ktorú predkladá S. M., bulharský štátny príslušník, v mene Stefi-Trans, s 13 podpismi, o kontrolách odpočinku zamestnancov bulharskej dopravnej spoločnosti, ktoré vykonávajú francúzske orgány

Číslo petície: 0098/2019

Témy: Doprava,  Vnútorný trh

Krajina: Francúzsko,  Bulharsko,  Európska únia

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: E. P.

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície, ktorý zastupuje bulharskú dopravnú spoločnosť, sa sťažuje na kontroly tachografov nákladných vozidiel a hotelových účtov vodičov týchto nákladných vozidiel, ktoré vykonávajú niektoré vnútroštátne orgány (v tomto prípade francúzske orgány), a na vysoké finančné pokuty v prípade nepredloženia účtov. Pripomína, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, sa v súčasnosti reviduje v rámci balíka opatrení v oblasti mobility I a prebiehajú rokovania o udelení určitých výnimiek, takže takéto kontroly sú nevhodné a nespravodlivé. Podľa názoru predkladateľa petície je takýto postup diskrimináciou podľa článku 21 charty EÚ a porušením slobody občanov na prácu a poskytovanie služieb v ktoromkoľvek členskom štáte.