Petícia č. 0276/2020, ktorú predkladá Paz Sotodosos Alarcón, španielska štátna príslušníčka, v mene združení obcí San Gabriel a Gran Via Sur, o znečistení ochráneného územia sústavy Natura 2000  
Údaje o petícii  

0276/2020

Názov zhrnutia: Petícia č. 0276/2020, ktorú predkladá Paz Sotodosos Alarcón, španielska štátna príslušníčka, v mene združení obcí San Gabriel a Gran Via Sur, o znečistení ochráneného územia sústavy Natura 2000

Číslo petície: 0276/2020

Témy: Životné prostredie – ochrana a zachovanie,  Životné prostredie – voda,  Životné prostredie,  Životné prostredie – znečisťovanie

Krajina: Španielsko

Názov združenia: Asociación de Vecinos San Gabriel Asociación de Vecinos Gran Vía Sur

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: Paz Sotodosos Alarcón

Zhrnutie petície  

Predkladateľka petície vyjadruje znepokojenie nad údajným porušením práva EÚ vyplývajúcim zo znečistenia chráneného územia sústavy Natura 2000 spôsobeného nepovoleným mestským a priemyselným odpadom.