Petícia č. 0371/2018, ktorú predkladá J. G., španielsky štátny príslušník, v mene španielskeho združenia pre začlenenie zdravotne postihnutých detí do bežných škôl APICO, o inkluzívnom vzdelávaní detí so špeciálnymi potrebami  
Údaje o petícii  

0371/2018

Názov zhrnutia: Petícia č. 0371/2018, ktorú predkladá J. G., španielsky štátny príslušník, v mene španielskeho združenia pre začlenenie zdravotne postihnutých detí do bežných škôl APICO, o inkluzívnom vzdelávaní detí so špeciálnymi potrebami

Číslo petície: 0371/2018

Témy: Problematika zdravotného postihnutia,  Vzdelávanie

Krajina: Španielsko

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: E. P.

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície požaduje, aby deti so zdravotným postihnutím absolvovali školskú dochádzku v bežných školách; konkrétne kritizuje prípad, keď bolo 8 mladých ľudí vylúčených z odbornej školy, a požaduje ich opätovné začlenenie a aby sa zohľadnila potreba ich vzdelania.Related information