Petícia č. 0401/2019, ktorú prekladá S. S. L., španielsky štátny príslušník, v mene združenia Plataforma Toledo Aire Limpio, o potrebe zmeny energetickej a environmentálnej politiky Európskej únie v oblasti spracovania odpadu a odpadového hospodárstva  
Údaje o petícii  

0401/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 0401/2019, ktorú prekladá S. S. L., španielsky štátny príslušník, v mene združenia Plataforma Toledo Aire Limpio, o potrebe zmeny energetickej a environmentálnej politiky Európskej únie v oblasti spracovania odpadu a odpadového hospodárstva

Číslo petície: 0401/2019

Témy: Životné prostredie – znečisťovanie

Krajina: Španielsko

Názov združenia: Plataforma Toledo Aire Limpio

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: S. S.

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície sa dožaduje zmeny energetickej a environmentálnej politiky v oblasti spracovania odpadu a odpadového hospodárstva, aby sa tak zabránilo škodlivým účinkom spaľovania odpadu, ktoré sa podľa neho prejavujú v okrese La Sagra (v provincii Toledo). Tvrdí, že La Sagra trpí extrémne silným znečistením, ktoré spôsobujú dve veľké cementárne v okolí. Predkladateľ petície tiež uvádza, že fabriky na výrobu matolinovice v provincii Toledo, známej pestovaním olív, produkujú emisie a vypúšťajú do ovzdušia hustý dym, ktorý preniká do blízkych obydlí a vyvoláva u miestnych obyvateľov dýchacie problémy. Domnieva sa, že existuje značný rozdiel medzi tým, čo EÚ stanovuje vo svojich environmentálnych právnych predpisoch, a tým, čo sa skutočne deje v praxi, o čom svedčí príklad obehového hospodárstva v autonómnej oblasti Kastília-La Mancha.