Petícia č. 0409/2019, ktorú predkladá L. S.-F., nemecký štátny príslušník, o obmedzení obalov vo forme plastových fólií  
Údaje o petícii  

0409/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 0409/2019, ktorú predkladá L. S.-F., nemecký štátny príslušník, o obmedzení obalov vo forme plastových fólií

Číslo petície: 0409/2019

Témy: Životné prostredie – odpad

Krajina: Nemecko

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: L. S.

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície vyzýva na prijatie rozhodnutia Európskeho parlamentu, ktorým sa zakáže nadmerné používanie obalov vo forme plastových fólií, napríklad v prípade vreckoviek na jedno použitie. Namiesto nich by sa obaly mali vyrábať z pevného recyklovaného papiera.