Petícia č. 0462/2019, ktorú predkladá Guy Froment, francúzsky štátny príslušník, o postavení francúzskych dobrovoľných hasičov  
Údaje o petícii  

0462/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 0462/2019, ktorú predkladá Guy Froment, francúzsky štátny príslušník, o postavení francúzskych dobrovoľných hasičov

Číslo petície: 0462/2019

Témy: Zamestnanosť

Krajina: Francúzsko

Názov združenia: Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: Guy Froment

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície uvádza, že francúzski dobrovoľní hasiči nie sú uznaní ako súčasť pracovnej sily. Tvrdí, že sa nemôžu odkazovať na žiadne z ustanovení smerníc 89/391/EHS, 2003/88/ES, 1999/70/ES, 97/81/ES a 94/33/ES.