Petícia č. 0512/2018, ktorú predkladá J. S., poľský štátny príslušník, o nesúlade poľských reforiem súdnictva s právom EÚ  
Údaje o petícii  

0512/2018

Názov zhrnutia: Petícia č. 0512/2018, ktorú predkladá J. S., poľský štátny príslušník, o nesúlade poľských reforiem súdnictva s právom EÚ

Číslo petície: 0512/2018

Témy: Spravodlivosť

Krajina: Poľsko

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: J. S.

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície vyzýva Európsku komisiu, aby zastavila reformy súdnictva v Poľsku, ktoré prebiehajú už dva a pol roka. Domnieva sa, že zmeny súdneho systému, ktoré zaviedla súčasná vláda, sú v rozpore s právom EÚ: ústavný súd bol prakticky znefunkčnený a základné práva a slobody zaručené podľa článku 3 ods. 3 ZEÚ sa porušujú. Navyše rozdelenie právomocí, zásada právneho štátu a právo na spravodlivý proces sú z dôvodu nadradenosti výkonnej moci ohrozené. Predkladateľ odkazuje na článok 47 Charty základných práv a judikatúru Súdneho dvora Európskej únie (vec C-64/16).