Petícia č. 0544/2019, ktorú predkladá J. G., španielsky štátny príslušník, v mene Plataforma Aire Limpio en la Hoya de Buñol, o kvalite ovzdušia v obci La Hoya de Buñole-Chiva, Valencijské spoločenstvo, Španielsko  
Údaje o petícii  

0544/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 0544/2019, ktorú predkladá J. G., španielsky štátny príslušník, v mene Plataforma Aire Limpio en la Hoya de Buñol, o kvalite ovzdušia v obci La Hoya de Buñole-Chiva, Valencijské spoločenstvo, Španielsko

Číslo petície: 0544/2019

Témy: Životné prostredie – znečisťovanie

Krajina: Španielsko

Názov združenia: Plataforma Aire Limpio en la Hoya de Buñol

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: J. G.

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície uvádza, že cementáreň, ktorú vlastní mexická nadnárodná spoločnosť v obci La Hoya de Buñol-Chiva vo Valencijskom spoločenstve, vyrába cement už 100 rokov. V posledných dvoch desaťročiach však ako palivo na výrobu cement spaľovala rôzne druhy komunálneho a priemyselného odpadu (nebezpečné chemické látky), pričom ušetrila peniaze, ktoré by inak vynaložila na konvenčné palivá. Tieto mimoriadne toxické procesy sú opísané ako „zhodnocovanie odpadu“. Predkladateľ petície sa domnieva, že okrem environmentálnych škôd tento druh činnosti predstavuje jasné nebezpečenstvo pre verejné zdravie, pretože v oblastiach ovplyvnených plynmi zo spaľovania odpadu dochádza k exponenciálnemu nárastu výskytu ochorení pľúc, rakoviny, endokrinných, kožných a alergických ochorení.