Petícia č. 0574/2018, ktorú predkladá Philippe Garcia, francúzsky štátny príslušník, v mene Združenia pre obranu morských zdrojov, o minimálnej veľkosti morony striebristej a o minimálnej veľkosti ôk pre statické rybárske zariadenie používané na cielený rybolov morony striebristej v Biskajskom zálive  
Údaje o petícii  

0574/2018

Názov zhrnutia: Petícia č. 0574/2018, ktorú predkladá Philippe Garcia, francúzsky štátny príslušník, v mene Združenia pre obranu morských zdrojov, o minimálnej veľkosti morony striebristej a o minimálnej veľkosti ôk pre statické rybárske zariadenie používané na cielený rybolov morony striebristej v Biskajskom zálive

Číslo petície: 0574/2018

Témy: Rybárstvo a námorné záležitosti

Krajina: Francúzsko

Názov združenia: Association de Défense des Ressources Marines

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: Philippe Garcia

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície, ktorý píše v mene Združenia pre obranu morských zdrojov (Association de Défense des Ressources Marines), vyzýva Komisiu, aby urýchlene navrhla novú minimálnu ochrannú veľkosť morony striebristej a novú minimálnu veľkosť ôk pre statické rybárske zariadenie používané na cielený rybolov morony striebristej s cieľom zabrániť tomu, aby Biskajský záliv úplne stratil svoju moronu striebristú a jej rybárov. Združenie na ochranu morských zdrojov žiada Parlament, aby si uvedomil rozdiel medzi vyhláseniami o zámeroch a postupmi v konkrétnom prípade, ktorým sa táto petícia zaoberá, a využil svoju právomoc na riešenie tohto problému.