Petícia č. 0635/2019, ktorú predkladá W. A., štátny príslušník okupovaných palestínskych území, o zlých podmienkach zadržiavania detí v centre Sjælsmark v Dánsku  
Údaje o petícii  

0635/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 0635/2019, ktorú predkladá W. A., štátny príslušník okupovaných palestínskych území, o zlých podmienkach zadržiavania detí v centre Sjælsmark v Dánsku

Číslo petície: 0635/2019

Témy: Základné práva,  Azyl,  Prisťahovalectvo

Krajina: Dánsko

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: W. A.

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície odsudzuje žalostné podmienky detí v centre pre neúspešných žiadateľov o azyl v Sjælsmarke (Dánsko). Tvrdí, že takéto centrum je v rozpore so zásadou najlepšieho záujmu dieťaťa a predstavuje vážne riziko pre duševné a telesné zdravie detí. Predkladateľ petície sa odvoláva na správy Červeného kríža a ombudsmana, v ktorých uvádza, že deti v Sjælsmark žijú vo veľmi ťažkých podmienkach.