Petícia č. 0674/2019, ktorú predkladá I. L., nemecký štátny príslušník, o zavedení povinnej karantény dovážaných rastlín v rámci celej EÚ  
Údaje o petícii  

0674/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 0674/2019, ktorú predkladá I. L., nemecký štátny príslušník, o zavedení povinnej karantény dovážaných rastlín v rámci celej EÚ

Číslo petície: 0674/2019

Témy: Poľnohospodárstvo

Krajina: Európska únia

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: I. L.

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície odkazuje na novinový článok, v ktorom sa uvádza, že prezident Macron daroval strom prezidentovi Trumpovi. Podľa tohto článku strom neprežil obdobie v karanténe a uschol. Predkladateľ petície žiada, aby sa v rámci celej EÚ zaviedli karanténne opatrenia pre dovážané rastliny podľa vzoru systému uplatňovaného v USA, a to s cieľom zabrániť rozšíreniu chorôb a škodcov do Európy.