Petícia č. 0684/2019, ktorú predkladá G. H. E., nemecký štátny príslušník, s podpisom 1 ďalšej osoby, o výstavbe čističky odpadových vôd v Apúlii  
Údaje o petícii  

0684/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 0684/2019, ktorú predkladá G. H. E., nemecký štátny príslušník, s podpisom 1 ďalšej osoby, o výstavbe čističky odpadových vôd v Apúlii

Číslo petície: 0684/2019

Témy: Životné prostredie – voda

Krajina: Taliansko

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: E. P.

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície uvádza, že odpadové vody z miest Manduria a Sava v Apúlii sa odvádzajú do zariadenia, ktoré je vzdialené menej ako päť kilometrov od apúlskeho pobrežia a ktoré vypúšťa vody do mora. Núdzová vypúšťacia nádrž je napojená na turistický prístav a pláž. V blízkosti nádrže sa nachádza prírodná rezervácia. Predkladateľ petície vyjadruje znepokojenie nad zhoršením kvality pobrežných vôd v dôsledku vypúšťania odpadových vôd do mora. Okrem toho, kladenie kanalizačných potrubí do vzdialenosti viac ako 30 km ničí stredomorskú vegetáciu, vinohrady a olivové háje. Hoci konečný projekt ešte nebol predložený, stavebné práce na čističke odpadových vôd už začali. Predkladatelia petície vyzývajú, aby sa projekt zastavil a aby sa našlo riešenie s nízkym vplyvom a s nízkym rizikom pre životné prostredie.