Petícia č. 0717/2019, ktorú predkladá Anthony Simpson, írsky štátny príslušník, o európskom občianstve  
Údaje o petícii  

0717/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 0717/2019, ktorú predkladá Anthony Simpson, írsky štátny príslušník, o európskom občianstve

Číslo petície: 0717/2019

Témy: Volebné práva a voľby

Krajina: Európska únia

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: Anthony Simpson

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície by bol rád, ak by si občania mohli zachovať európske občianstvo aj v prípade vystúpenia svojej krajiny pôvodu z EÚ. Žiada, aby si tento štatút mohol ponechať každý občan, ktorý o to požiada. Vyzýva Európsky parlament, aby vynaložil maximálne úsilie na podporu práv a záujmov tých občanov, ktorí si chcú ponechať občianstvo EÚ.