Petícia č. 0730/2019, ktorú predkladá Miguel Cañete Lairla, španielsky štátny príslušník, o potrebe uvádzať dátum minimálnej trvanlivosti na tabakových výrobkoch  
Údaje o petícii  

0730/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 0730/2019, ktorú predkladá Miguel Cañete Lairla, španielsky štátny príslušník, o potrebe uvádzať dátum minimálnej trvanlivosti na tabakových výrobkoch

Číslo petície: 0730/2019

Témy: Práva spotrebiteľov

Krajina: Európska únia

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: Miguel Cañete Lairla

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície vyzýva európske orgány, aby zabránili predaju tabaku v zlom stave. Domnieva sa, že vek a kvalita tabakových výrobkov predávaných v Európskej únii sa nijako nekontrolujú. Poukazuje na existenciu štúdií, podľa ktorých dochádza časom ku kvasnému procesu, v dôsledku ktorého sa škodlivosť tabaku pre zdravie ešte zvyšuje.