Petícia č. 0732/2019, ktorú predkladá Giuseppe Mastronuzzi, taliansky štátny príslušník, o zlom riadení lokality sústavy Natura 2000 v Apúlii (Taliansko)  
Údaje o petícii  

0732/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 0732/2019, ktorú predkladá Giuseppe Mastronuzzi, taliansky štátny príslušník, o zlom riadení lokality sústavy Natura 2000 v Apúlii (Taliansko)

Číslo petície: 0732/2019

Témy: Životné prostredie

Krajina: Taliansko

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: Giuseppe Mastronuzzi

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície vyzýva EÚ, aby prijala opatrenia na ochranu lokality Posidodieto Isola di S. Pietro – Torre Canneto neďaleko Pulsana, ktorá bola podľa smernice o biotopoch (prílohy I a II) klasifikovaná ako lokalita sústavy Natura 2000. Sťažuje sa najmä na nepostačujúce monitorovanie a nedostatok informačných panelov o podmienkach a osobitných znakoch dotknutej lokality.