Petícia č. 0750/2019, ktorú predkladá E. S., španielsky štátny príslušník, v mene združenia Asociación Ciudadana para la Defensa de Torremolinos, o problémoch čistiarne odpadových vôd Guadalhorce v Malage (Španielsko)  
Údaje o petícii  

0750/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 0750/2019, ktorú predkladá E. S., španielsky štátny príslušník, v mene združenia Asociación Ciudadana para la Defensa de Torremolinos, o problémoch čistiarne odpadových vôd Guadalhorce v Malage (Španielsko)

Číslo petície: 0750/2019

Témy: Životné prostredie – voda

Krajina: Španielsko

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: E. P.

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície sa sťažuje na zastaranosť a zlé fungovanie čistiarne odpadových vôd Guadalhorce v Malage, ktorá jednoznačne nepostačuje na čistenie vody z oblastí Alhaurin de la Torre, Campanillas, Churiana, Puerto de la Torre a Torremolinos. Vyzýva Parlament, aby urýchlene zasiahol s cieľom riešiť problémy týkajúce sa verejného zdravia v provincii Malaga, ktoré majú vážny dosah na kvalitu vody v Stredozemnom mori.