Petícia č. 1003/2019, ktorú predkladá O. N. G. R., španielsky štátny príslušník, o zhoršovaní stavu údolia rieky Genal v Malage  
Údaje o petícii  

1003/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 1003/2019, ktorú predkladá O. N. G. R., španielsky štátny príslušník, o zhoršovaní stavu údolia rieky Genal v Malage

Číslo petície: 1003/2019

Témy: Životné prostredie – posúdenia vplyvu

Krajina: Španielsko

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: E. P.

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície sa sťažuje, že niektoré opatrenia miestnych orgánov majú vplyv na chránené biotopy v údolí rieky Genal, pričom podľa predkladateľa petície pri nich nebola vykonaná štúdia vplyvu na životné prostredie.