Petícia č. 1034/2019, ktorú predkladá Isabel Giralt, španielska štátna príslušníčka, v mene Španielskej spoločnosti pre zdravie a integratívnu medicínu a Národného združenia homeopatov, o integratívnu medicínu  
Údaje o petícii  

1034/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 1034/2019, ktorú predkladá Isabel Giralt, španielska štátna príslušníčka, v mene Španielskej spoločnosti pre zdravie a integratívnu medicínu a Národného združenia homeopatov, o integratívnu medicínu

Číslo petície: 1034/2019

Témy: Zdravie

Krajina: Európska únia

Názov združenia: Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, Asociación Española de Médicos Integrativos, Federación Española de Sanitarios por la Medicina Integrativa, Sociedad de Acupuntura Médica de España, Asociación Española de Médicos Naturistas, Asamblea Nacional de Homeopatía.

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: Isabel Giralt

Zhrnutie petície  

Predkladateľka petície vyzýva EÚ, aby odsúdila španielsku vládu za to, že začala v médiách komunikačnú kampaň proti tomu, čo nazýva vláda „pseudoterapia“ – tzv. Plán proti pseudoterapiám a pseudovedám. Podľa predkladateľa petície vláda investovala viac ako 1,1 miliónov EUR do tejto kampane, ktorá sa pokúša zdiskreditovať určité druhy liečebných postupov, ktoré sú podľa predkladateľa petície prospešné pre zdravie a odporúčajú ich tisíce odborníkov, ktorí ich predpisujú na zdravotné účely, ako prevenciu chorôb a v prospech svojich pacientov. Takáto liečba zahŕňa akupunktúru, ktorá sa používa na liečbu bolesti alebo ako homeopatický liečebný prostriedok a ktorú EÚ považuje za liečebný prípravok v súlade s článkom 1 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch. Predkladateľka petície vyjadruje znepokojenie nad oneskorením pri zavádzaní právnych predpisov o homeopatickej medicíne, keďže 28. apríla 2018 bolo v štátnom úradnom vestníku uverejnené nariadenie č. SSI/425/2018 z 27. apríla 2018, v ktorom sa uvádza, že homeopatické lieky musia byť úradne povolené. Predkladateľka petície žiada, aby: • mal španielsky štát povinnosť dodržiavať európske právne predpisy týkajúce sa tejto oblasti zdravotnej starostlivosti; • v záujme vytvorenia regulačného rámca na európskej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby sa integratívna medicína, jej liečebné postupy a prax vykonávali bezpečne a aby boli akademicky a vedecky schopné reagovať na rastúci dopyt zo strany pacientov v tejto oblasti, pričom si pacienti môžu slobodne vybrať liečbu, ktorú uprednostňujú, a odborníkov, ktorí môžu slobodne vykonávať svoje povolanie.