Petícia č. 1057/2018, ktorú predkladá M. A. M. N., španielsky štátny príslušník, v mene hnutia Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural, o vplyve intenzívneho chovu hospodárskych zvierat na údolie Limia  
Údaje o petícii  

1057/2018

Názov zhrnutia: Petícia č. 1057/2018, ktorú predkladá M. A. M. N., španielsky štátny príslušník, v mene hnutia Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural, o vplyve intenzívneho chovu hospodárskych zvierat na údolie Limia

Číslo petície: 1057/2018

Témy: Poľnohospodárstvo

Krajina: Španielsko

Názov združenia: Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de Historia Natural

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: M. M.

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície odsudzuje vplyv intenzívneho chovu hospodárskych zvierat na údolie Limia a vodnú nádrž As Conchas. Predkladateľ petície vyjadruje poľutovanie predovšetkým nad nárastom intenzívneho chovu kurčiat a prasiat, nedostatočným nakladaním s odpadom z chovov, neexistenciou kódexu osvedčených poľnohospodárskych postupov a poškodzovaním povrchovej a podzemnej vody v dôsledku zvýšenej koncentrácie dusičnanov a eutrofizácie. Požaduje zastavenie vytvárania nových chovov a podrobenie riadenia existujúcich chovov kontrolám: mali by prijať environmentálne udržateľné nakladanie s odpadom vznikajúcim pri chove hospodárskych zvierat s cieľom zosúladiť ho s príslušnými platnými európskymi právnymi predpismi.