Petícia č. 1134/2018, ktorú predkladá Rosa Diez Tagarro, španielska štátna príslušníčka, v mene Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, o údajnom nedodržiavaní právnych predpisov EÚ o šírení intenzívneho chovu hospodárskych zvierat zo strany Španielska  
Údaje o petícii  

1134/2018

Názov zhrnutia: Petícia č. 1134/2018, ktorú predkladá Rosa Diez Tagarro, španielska štátna príslušníčka, v mene Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, o údajnom nedodržiavaní právnych predpisov EÚ o šírení intenzívneho chovu hospodárskych zvierat zo strany Španielska

Číslo petície: 1134/2018

Témy: Dobré životné podmienky zvierat,  Poľnohospodárstvo

Krajina: Španielsko

Názov združenia: Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: Rosa Diez Tagarro

Zhrnutie petície  

Predkladateľka petície uvádza, že v posledných rokoch došlo v Španielsku k prudkému nárastu počtu poľnohospodárskych podnikov s intenzívnym chovom hospodárskych zvierat, čo má mimoriadne nepriaznivé dôsledky na sociálno-ekonomický rozvoj a životné prostredie, zdravie a kvalitu života vo vidieckych oblastiach, v ktorých sa nachádzajú. Uvádza, že ochranné zóny medzi jednotlivými podnikmi na chov hospodárskych zvierat a medzi poľnohospodárskymi podnikmi a centrami miest zjavne nie sú dostatočné. Podľa jej názoru rozdiely v právnych predpisoch jednotlivých členských štátov podporujú šírenie intenzívneho chovu hospodárskych zvierat v krajinách, v ktorých pravidlá nie sú natoľko prísne ako v Španielsku.