Petícia č. 1335/2019, ktorú predkladá Gerhard Fischer, nemecký štátny príslušník, v mene Aktionsbündnis gegen Tiertransporte (Akčná aliancia proti preprave zvierat), o zákaze vývozu živých zvierat mimo Nemecka  
Údaje o petícii  

1335/2019

Názov zhrnutia: Petícia č. 1335/2019, ktorú predkladá Gerhard Fischer, nemecký štátny príslušník, v mene Aktionsbündnis gegen Tiertransporte (Akčná aliancia proti preprave zvierat), o zákaze vývozu živých zvierat mimo Nemecka

Číslo petície: 1335/2019

Témy: Doprava,  Dobré životné podmienky zvierat

Krajina: Nemecko,  Európska únia

Údaje o predkladateľovi petície  

Meno: European Parliament

Zhrnutie petície  

Predkladateľ petície požaduje zákaz vývozu živých zvierat v Nemecku a členských štátoch EÚ. Keďže pre takýto zákaz neexistuje právny základ, žiada prijatie právnych predpisov v súlade s nemeckou ústavou a nemeckým zákonom o ochrane zvierat.