Peticija št. 0047/2019, ki jo vlaga L. A., državljanka Italije, o uporabi direktive o storitvah za koncesije za morska območja v državni lasti v Italiji  
Podatki o peticiji  

0047/2019

Naslov povzetka: Peticija št. 0047/2019, ki jo vlaga L. A., državljanka Italije, o uporabi direktive o storitvah za koncesije za morska območja v državni lasti v Italiji

Številka peticije: 0047/2019

Teme: Konkurenca,  Notranji trg,  Lastninske pravice

Država: Italija

Podatki o vlagatelju peticije  

Ime: L. A.

Povzetek peticije  

Vlagateljica peticije je zaskrbljena zaradi izogibanja Direktivi 2006/123/ES v Italiji, saj trdi, da koncesije za posamezna podjetja (urejene plaže) na obalnih območjih v državni lasti, ki se uporabljajo za namene turizma in prostega časa, ne bi smele ovirati javnega dostopa do plaž. V zvezi s tem se sklicuje na sodbo Evropskega sodišča iz julija 2016 o koncesijah za morska območja v državni lasti v Italiji, v kateri je poudarjen pomen javnih razpisnih postopkov za dodeljevanje koncesij za kopališča, ki se ne bi smele samodejno podaljševati. Poleg tega interesi posameznih imetnikov koncesij ne smejo prevladati nad varstvom okolja in krajine ter neomejeno pravico do javnega dostopa do plaž.