Peticija št. 0057/2020 o preprečevanju izumrtja čebel, ki jo vlaga D. B., državljan Nemčije  
Podatki o peticiji  

0057/2020

Naslov povzetka: Peticija št. 0057/2020 o preprečevanju izumrtja čebel, ki jo vlaga D. B., državljan Nemčije

Številka peticije: 0057/2020

Teme: Okolje – varstvo in ohranjanje,  Dobro počutje živali

Država: Nemčija

Podatki o vlagatelju peticije  

Ime: E. P.

Povzetek peticije  

Vlagatelj peticije poziva, naj se zaščiti čebele s posaditvijo sadnih dreves v mestnih območjih npr. vzdolž cest in krožnih križišč. Meni, da bi čebelam s posaditvijo sadnih dreves in cvetličnimi vrtovi na mestnih območjih zagotovili vire prehrane in s tem preprečili njihovo izumrtje.