Peticija št. 0077/2019, ki jo vlaga V. B., državljan Slovenije, v imenu organizacije Alpe Adria Green, o težavah zaradi onesnaženja iz jeklarne v Tržaški pokrajini (Italija)  
Podatki o peticiji  

0077/2019

Naslov povzetka: Peticija št. 0077/2019, ki jo vlaga V. B., državljan Slovenije, v imenu organizacije Alpe Adria Green, o težavah zaradi onesnaženja iz jeklarne v Tržaški pokrajini (Italija)

Številka peticije: 0077/2019

Teme: Zdravje,  Okolje – odpadki,  Okolje – onesnaženje

Država: Italija,  Slovenija,  Evropska unija

Podatki o vlagatelju peticije  

Ime: E. P.

Povzetek peticije  

Vlagatelj peticije je zaskrbljen zaradi resne nevarnosti za zdravje ljudi in okolje, ki jo povzroča onesnaževanje iz jeklarne v Škednju v Tržaški pokrajini, kjer naj bi bile presežene zgornje meje benzena, PM10 in PAH. Opozarja tudi, da nevarni odpadki, odloženi v bližini, povzročajo onesnaženje tal, podtalnice in morja. Poudarja, da je uporaba previdnostnega načela bistvenega pomena za javno zdravje in varstvo okolja v Evropi. Na koncu poziva k uvedbi postopka proti Italiji zaradi kršitve zakonodaje EU.