Peticija št. 0082/2019, ki jo vlaga Elena Mihaela Blejdea, državljanka Romunije, o boljši uporabi plastične embalaže  
Podatki o peticiji  

0082/2019

Naslov povzetka: Peticija št. 0082/2019, ki jo vlaga Elena Mihaela Blejdea, državljanka Romunije, o boljši uporabi plastične embalaže

Številka peticije: 0082/2019

Teme: Okolje – odpadki

Država: Francija

Podatki o vlagatelju peticije  

Ime: Elena Mihaela Blejdea

Povzetek peticije  

Vlagateljica peticije opozarja, da so številni majhni proizvodi, kot so piškoti ali pecivo, zaviti v posamezne plastične vrečke, ki so nato po nepotrebnem zapakirane v večjo plastično vrečko. Trdi, da je ta praksa v nasprotju s ciljem Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, in sicer preprečiti nastajanje odpadne embalaže in čim bolj zmanjšati vpliv embalaže na okolje. Meni, da se ti majhni izdelki ne bi smeli zavijati v ločeno plastično embalažo, če se ne prodajajo posamično.