Peticija št. 0163/2018, ki jo vlaga Roberta Angelilli, državljanka Italije, o nezakonitem odlaganju in sežiganju strupenih odpadkov v Rimu  
Podatki o peticiji  

0163/2018

Naslov povzetka: Peticija št. 0163/2018, ki jo vlaga Roberta Angelilli, državljanka Italije, o nezakonitem odlaganju in sežiganju strupenih odpadkov v Rimu

Številka peticije: 0163/2018

Teme: Okolje

Država: Italija

Podatki o vlagatelju peticije  

Ime: Roberta Angelilli

Povzetek peticije  

Vlagateljica peticije poroča o onesnaževanju tal in zraka v vzhodnih okrožjih Rima, ki ga povzročata nevarno in nezakonito odlaganje ter sežiganje odpadkov v nomadskih in sosednjih območjih. Ta praksa se imenuje „dežela ognjev“ in širi smrtonosno mešanico nevarnih zakopanih ali sežganih odpadkov, ki se meša s strupenimi hlapi in uporablja za nezakonito obdelavo odpadkov ter nezakonito predelavo odpadnih kovin, ki so bile pridobljene na nedovoljen način. Na evropski ravni je Komisija leta 2014 izvedla raziskavo (EU PILOT 6165/14/ENVI), s katero si je prizadevala odkriti kršitve okvirne direktive o odpadkih glede varstva zdravja ljudi in okolja (člen 13 Direktive 2008/98/ES). Pristojni organi (ministrstva in občinske uprave) so se ji zavezali sprejeti ustrezne ukrepe za boj proti nezakonitemu odlaganju in sežiganju strupenih odpadkov ter očistiti prizadeta območja. Na državni in lokalni ravni pa je prakso preiskal parlamentarni odbor o varnostnih pogojih in propadu mest ter mestnih obrobij, spremljala pa tehnična regionalna agencija za varstvo okolja „ARPA Lazio“. Poleti 2017 so bile izvedene analize na mestu samem, ki so kljub izrednim ukrepom, ki sta jih napovedala ministrstvo za notranje zadeve in občinska uprava (vključno z vojaškim nadzorom prizadetih območij), pokazale visoko količino snovi, ki onesnažujejo okolje in povzročajo bolezni (dioksini in furani). Vlagateljica peticije zato zahteva, da evropske institucije sodelujejo s pristojnimi nacionalnimi organi, da odkrijejo vse možne kršitve obveznosti Skupnosti na tem področju.