Peticija št. 0216/2019 o slabih železniških povezavah v provinci Almeria, ki jo vlaga F. C. R., državljan Španije  
Podatki o peticiji  

0216/2019

Naslov povzetka: Peticija št. 0216/2019 o slabih železniških povezavah v provinci Almeria, ki jo vlaga F. C. R., državljan Španije

Številka peticije: 0216/2019

Teme: Goljufije in korupcija

Država: Španija

Podatki o vlagatelju peticije  

Ime: F. C.

Povzetek peticije  

Vlagatelj peticije se pritožuje zaradi slabih železniških povezav v provinci Almeria s preostalim delom Andaluzije kot tudi z Madridom. Pritožuje se nad počasnostjo centralne in regionalne vlade ter nad počasnim napredovanjem del na sredozemskem koridorju. Poziva k zanesljivemu, konkurenčnemu in stroškovno učinkovitemu intermodalnemu koridorju za tovorni in potniški promet, da bi privabili podjetja, naložbe in logistične dejavnosti, ter trdi, da je ta načrt strateškega pomena za zahodno Andaluzijo in povezanost Iberskega polotoka s preostalo Evropo. Poziva k revizijskemu pregledu neracionalne porabe sredstev EU za infrastrukturo in k prednostni obravnavi osrednjega vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T).