Peticija št. 0331/2019 o uporabi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti v EU, ki jo vlaga Elena Blanco Fuente, državljanka Španije  
Podatki o peticiji  

0331/2019

Naslov povzetka: Peticija št. 0331/2019 o uporabi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti v EU, ki jo vlaga Elena Blanco Fuente, državljanka Španije

Številka peticije: 0331/2019

Teme: Socialne zadeve

Država: Španija

Podatki o vlagatelju peticije  

Ime: Elena Blanco Fuente

Povzetek peticije  

Vlagateljica peticije se pritožuje, da bo morala zaradi Uredbe (ES) št. 883/2004 od maja 2020 plačevati prispevke za socialno varnost v državi, kjer dela, tj. na Portugalskem, čeprav davke prijavi v Španiji, kjer je tudi nastanjena, saj je njena javna uslužbenka, ki se je preselila v okviru prostovoljne mobilnosti. Trdi, da bo zaradi tega utrpela veliko škodo v življenju, kar velja tudi za vse druge uslužbence, na katere ta uredba vpliva. Meni, da se bodo zaradi tega njen dohodek, pokojnina in socialni prejemki precej zmanjšali, saj so pogoji socialne varnosti na Portugalskem drugačni kot v Španiji. Poleg tega se bodo spremenile tudi njene pridobljene pravice, na primer ne bo deležna zdravljenja, če bo morala v svoji izvorni državi v bolnišnico ali če bo hudo zbolela. Meni, da se ta uredba ne bi smela uporabljati retroaktivno oziroma da bi morali imeti davčni zavezanci možnost izbire, kje bodo plačevali prispevke za socialno varnost, da bodo lahko ohranili pogoje, ki so zanje najboljši.