Peticija št. 0527/2018, ki jo vlaga Dimiter Vasiliev (državljan Bolgarije) o vplivu avtoceste Struma na sotesko Kresna in njeno okolico (Bolgarija)  
Podatki o peticiji  

0527/2018

Naslov povzetka: Peticija št. 0527/2018, ki jo vlaga Dimiter Vasiliev (državljan Bolgarije) o vplivu avtoceste Struma na sotesko Kresna in njeno okolico (Bolgarija)

Številka peticije: 0527/2018

Teme: Okolje

Država: Bolgarija

Podatki o vlagatelju peticije  

Ime: Димитър Василев

Povzetek peticije  

Vlagatelj peticije z veliko zaskrbljenostjo nasprotuje odločbi bolgarske vlade z dne 19. oktobra 2017 glede gradnje koridorja 4, ki bo povezoval Hamburg (Nemčija) in Solun (Grčija) in deloma poteka po avtocesti Struma. Gradnjo avtoceste financira Evropska unija v okviru operativnega programa za promet 2007–2013 in 2014–2020. Načrtovani koridor naj bi se gradil na območju lokalne ceste E79, ki edina povezuje mesto Kresna z manjšimi okoliškimi vasmi in mestom Blagoevgrad. Vlagatelj peticije trdi, da bi nadaljevanje načrtovane gradnje imelo dolgotrajne posledice na lokalni turizem in okolje, vplivalo pa bi tudi na stroške prevoza za lokalno prebivalstvo. Evropske institucije poziva, naj ukrepajo in pozovejo bolgarsko vlado h gradnji avtoceste na alternativni trasi, ki bi obšla sotesko Kresna, kot je bilo prvotno določeno v letu 2008.