Peticija št. 0830/2018, ki jo vlaga Andrea Hegenbart, državljanka Nemčije, o sprejemu strožje zakonodaje EU na področju boja proti podnebnim spremembam in okrepljenem izvrševanju zoper države članice kršiteljice  
Podatki o peticiji  

0830/2018

Naslov povzetka: Peticija št. 0830/2018, ki jo vlaga Andrea Hegenbart, državljanka Nemčije, o sprejemu strožje zakonodaje EU na področju boja proti podnebnim spremembam in okrepljenem izvrševanju zoper države članice kršiteljice

Številka peticije: 0830/2018

Teme: Okolje – varstvo in ohranjanje

Država: Nemčija

Podatki o vlagatelju peticije  

Ime: Andrea Hegenbart

Povzetek peticije  

Po mnenju vlagateljice peticije je pristop Unije in držav članic k boju proti podnebnim spremembam preblag. Temu nasprotuje. Meni, da obstoječi regulativni okvir in zakonodaja nista dovolj stroga, da bi odražala nujnost problema, zato bi bilo treba sprejeti nove ukrepe. Vlagateljica peticije prav tako obsoja domnevno nezadostno spremljanje in izvrševanje obstoječe zakonodaje. Peticija se sklicuje tudi na izginjanje zelenih površin ter pereči problem plastičnih odpadkov in onesnaževanja s plastiko.